HOME GENERAL INFORMATION ORGANISATION PROCEEDINGS CONTACT

Proceedings of the conference

PDF File Click here for download
Proceedings of the 3rd conference MMaMS 2009
ISBN 978-80-553-0288-1

(c) Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach 2009 - 2022.
Created by Ing. Róbert Huňady, PhD.