HOME GENERAL INFORMATION ORGANISATION PROCEEDINGS CONTACT

General information

The conference was supported by following scientific projects:
VEGA 1/4163/07
Analýza pružných a plastických vlastností tenkostenných nosných prvkov pri rovinnej napätosti.
VEGA 1/0004/08
Inovácia metodík experimentálneho a numerického modelovania mechanických a mechatronických sústav s cieľom vybudovania centra excelentnosti experimentálnych metód mechaniky.
VEGA 1/0201/08
Výskum štruktúr a správania sa modulov mechatronickej mobilnej technickej sústavy na úrovni orgánov a stavebných prvkov za účelom zlepšenia vlastnosti mobilnej technickej sústavy.

Conference main topics:
  •   modelling and simulation of mechanical, mechatronic and biomechanical systems,
  •   concept and design of the mechanical, mechatronic and biomechanical systems,
  •   measurement and experimental methods in mechanics, mechatronics and biomechanics.

Language of contributions: English
Language of the conference: Slovak, Czech, English, Polish

Contributions to the conference will be published in electronic form on CD and in printed form in the journal METALURGIJA/METALLURGY vol. 49, no. 2/2010.

Important deadlines:
  •   registration and submission of abstracts: June 20th, 2009
  •   decision on abstract acceptance: June 23rd, 2009
  •   full paper submission: July 7th, 2009
  •   conference MMaMS 2009: September, 22. - 24. 2009

Board and lodging:
Board and lodging takes place directly in a recreational place Hotel Eurobus, Zemplínska Šírava, Slovakia.
Hotel Eurobus, Zemplínska Šírava on the map

Basic conference fees:
Maximum standard payment: 300,-EUR

Bank connection:   Slovenská sporiteľňa, SLSP II. MP, Štúrova 5, Košice
Account Owner: Branch of SMS at Faculty of Metallurgy TU Košice, Slovakia
Account No.: 0082125228/0900
Constant Symbol: 0308
Variable Symbol: 097
IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 5228
SWIFT: GIBASKBX
In order to identify the payment, it is needed to write the name of a participant in the payer’s note!

To Top

(c) Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach 2009 - 2022.
Created by Ing. Róbert Huňady, PhD.